کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

مغناطیس‌‌سنجی محدوده طلا

مغناطیس‌‌سنجی محدوده طلا

IN مغناطیس سنجی
نام پیمانکار
Jues Harber
منتشر شده در تاریخ:
July 9, 2015
Location:
Dubai
مقدار:
3,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

مغناطیس‌‌سنجی محدوده طلا با دستگاه GEM کانادا

موقعیت: بردسکن، خراسان رضوی

اکتشاف طلا با ژئوفیزیک

اکتشاف طلا با ژئوفیزیک اکتشافی و عملیات مغناطیس سنجی با دستگاه GEM کانادا