کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

اکتشاف کانسار پلی‌متال

اکتشاف کانسار پلی‌متال

IN اکتشاف
نام پیمانکار
Jues Harber
منتشر شده در تاریخ:
July 1, 2015
Location:
Lodon
مقدار:
4,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

اکتشاف کانسار پلی‌متال با دستگاه GDD کانادا

موقعیت: مشهد، خراسان رضوی

ژئوفیزیک اکتشافی

ژئوفیزیک اکتشافی کانسار پلی متال با دستگاه GDD کانادا