کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

اکتشاف آب زیرزمینی

اکتشاف آب زیرزمینی

IN اکتشاف
نام پیمانکار
Jues Harber
منتشر شده در تاریخ:
July 6, 2015
Location:
Liverpool
مقدار:
4,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

اکتشاف آب زیرزمینی با استفاده از دستگاه LIPMAN آلمان

موقعیت: مشهد، خراسان رضوی

آبیابی با ژئوفیزیک

آبیابی با ژئوفیزیک اکتشافی روش ژئوالکتریک و استفاده از دستگاه LIPPMANN آلمان