کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

اکتشاف نفت، کروم، نیکل و تیتانیوم

اکتشاف نفت، کروم، نیکل و تیتانیوم

IN اکتشاف
نام پیمانکار
Jues Harber
منتشر شده در تاریخ:
July 7, 2015
Location:
Dublin
مقدار:
3,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

اکتشاف نفت، کروم، نیکل و تیتانیوم با دستگاه CG5 کانادا

ژئوفیزیک اکتشاف معدن و نفت

اکتشاف ژئوفیزیکی کرومیت و نیکل و تیتانیوم ونفت با دستگاه CG5 کانادا