کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

دورسنجی محدوده‌های معدنی

دورسنجی محدوده‌های معدنی

IN دورسنجی
نام پیمانکار
Jues Harber
منتشر شده در تاریخ:
July 9, 2015
Location:
London
مقدار:
3,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

دورسنجی محدوده‌های معدنی با انواع روش‌ها و تصاویر ماهواره‌ای

دورسنجی اکتشاف معدن

دورسنجی اکتشاف معدن با تصاویر ماهواره ای و روش های مختلف