کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید

Get a quote

[mc4wp_form]

اکتشاف ژئوفیزیکی کرومیت

اکتشاف ژئوفیزیکی کرومیت

IN اکتشاف
نام پیمانکار
Jues Harber
منتشر شده در تاریخ:
July 3, 2015
Location:
Miami
مقدار:
3,000,000 $
Architecture:
Jues Harber
About Project

اکتشاف ژئوفیزیکی کرومیت با دستگاه LIPMAN آلمان

موقعیت: خاش، سیستان و بلوچستان

ژئوفیزیک- اکتشاف معدن-LIPPMANN

اکتشاف ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی کرومیت با دستگاه لیپ‍پ‌من آلمان

نقشه ژئوفیزیک

نقشه‌‌های IP و RS کانسار کرومیت با دستگاه LIPPMANN