معرفی دستگاه GPR MALA

کشور سازنده : سوئدgpr mala2

کمپانی : MALA

کاربرد : دستگاه مالا برای اکتشاف کنتراست‌های دی‌الکتریک و هدایت الکتریک موجود در خاک

اهداف مطالعه:

  • اکتشاف تونل‌های قنات
  • اکتشاف اجسام فلزی و غیرفلزی مدفون
  • بررسی شکستگی های نزدیک به سطح
  • حفره های سطحی