معرفی دستگاه CG5

کشور سازنده : کانادااکتشاف مواد معدنی و آب با دستگاه ژئوفیزیکی CG5

کمپانی : SCINTREX

کاربرد : دستگاه گرانی‌سنجی برای اندازه‌گیری شتاب جاذبه زمین

اهداف مطالعه:

  • اکتشاف گنبدهای نمکی
  • اکتشاف نفت در زون های مختلف از جمله تاقدیس ها و ناودیس ها
  • تعیین ضخامت رسوب ها
  • اکتشاف معادن از جمله باریت، سنگ آهن و کرومیت
  • مشخص کردن توپوگرافی سنگ کف
  • مشخص نمودن ناپیوستگی های زمین شناسی
  • اکتشاف فضاهای خالی زیرزمینی نظیر حفره و کارست و قنات و . . .
  • تعیین زون های فرو نشست و پوک خاک و زمین

گزیده‌ای از پروژه‌های انجام شده با دستگاه CG5

ژئوفیزیک اکتشاف معدن و نفت

اکتشاف ژئوفیزیکی کرومیت و نیکل و تیتانیوم ونفت با دستگاه CG5 کانادا